Główne założenia i istota wentylacji

Wentylacja

Proces wymiany powietrza pozwala pozbyć się z pomieszczeń substancji gromadzących się w nim za sprawą wieloletniego ulatniania się wykorzystanych do produkcji mebli i innych przedmiotów codziennego użytku różnego rodzaju: lakierów, farb, tworzyw a także kurzu i żyjących w nim roztoczy, oparów wilgoci, zarodników pleśni i oczywiście substancji powstających na skutek normalnych fizjologicznych procesów życiowych ludzi i zwierząt. Wszystkie wymienione substancje są niepożądane w większych stężeniach. Za pomocą systemów wentylacyjnych można nieustannie wymieniać w pomieszczeniach nieświeże powietrze wpuszczając przez odpowiednie filtry na jego miejsce nowe o znacznie lepszej jakości. Zaawansowane układy wentylacji realizują odzysk ciepła a nawet wilgoci z powietrza wywiewanego za pomocą wymienników ciepła nazywanych potocznie rekuperatorami. Najbardziej zaawansowane obecnie wymienniki potrafią odzyskać nawet 90% ciepła ograniczając w ten sposób znacznie potrzebną do podgrzania świeżego powietrza ilość energii.
Systemy wentylacji przeważnie instaluje się w trakcie budowy lub gruntownego remontu.
W tym celu bezwzględnie trzeba zanalizować przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń i w oparciu o indywidualne potrzeby klienta przyjąć adekwatną ilość wymian powietrza dla poszczególnych pomieszczeń. Na tej podstawie należy opracować projekt lub szkic instalacji w oparciu o rzeczywiste warunki techniczne panujące w danym budynku. Następnie można dobrać urządzenia jak: centrala wentylacyjna zwana potocznie rekuperatorem, typ nawiewników, czerpni oraz oczywiście odpowiednie wielkości kanałów wentylacyjnych do wyliczonych ilości potrzebnego powietrza.

Projektowanie i montaż

Sprawna wentylacja tworzy zdrowe miejsca do życia – niesprawna zaś może być źródłem problemów budowlanych i zdrowotnych. Nadmiar wilgoci może szkodzić zarówno konstrukcji budynku jak i zdrowiu ludzi, bo stwarza chorobotwórcze środowisko sprzyjające rozwojowi m. in. grzybów (pleśni).

Podstawą dobrze funkcjonującej wentylacji jest dobrze wykonany projekt – takie niestety zdarzają się rzadko. W naszej branży funkcjonuje powiedzenie: „papier wszystko przyjmie” i niestety najczęściej tak jest – założenia projektów nie są adekwatne do realiów budynku.

Zakres naszej oferty

OFERTA

Realizujemy projekty wentylacji i rekuperacji w obiektach takich jak: punkty gastronomiczne, hale, magazyny, placówki handlowe, zakłady produkcyjne, pomieszczenia biurowe oraz domy jednorodzinne.

  • projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej
  • dobór central wentylacyjnych
  • dobór przekrojów instalacji pod kątem optymalizowania przepływów powietrza
  • odciągi przemysłowe
  • automatyka sterująca central wentylacyjnych
  • rozruch instalacji z pomiarem skuteczności i regulacją
  • przeglądy konserwacyjne central wentylacyjnych

Regulacja i pomiar skuteczności wentylacji

Wykonanie systemu wentylacji musi być zakończone regulacją oraz protokołem skuteczności przedstawiającym wartości w poszczególnych punktach pomiaru. Za pomocą anemometru (specjalistycznego urządzenia do
pomiaru przepływu powietrza) należy wyregulować każdy nawiewnik i wywiewnik czyli wszystkie
anemostaty, kratki i przepustnice regulujące ruch powietrza.

Pomiaru oraz sporządzenia protokołu mogą dokonać jedynie uprawnione osoby. Utworzona w ten sposób
dokumentacja jest niezbędna między innymi dla inspekcji sanitarnej, pracy czy budowlanej.