Czy klimatyzator zamontowany na wprost drzwi do dalszego pokoju skutecznie schłodzi/ ogrzeje drugi pokój?

Dla skutecznej pracy klimatyzatora musi być zapewniony przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną w odpowiedniej ilości. Mimo otwartych drzwi, ściany będą stanowiły skuteczne przegrody dla prawidłowej cyrkulacji powietrza. Klimatyzator wyłapie, że zadana temperatura została osiągnięta w pokoju w którym został zamontowany i wstrzyma dalszą pracę.
W efekcie w pokoju w którym został zamontowany chłód/ ciepło będzie bardzo silnie odczuwalne natomiast w przyległych pomieszczeniach będzie ledwie odczuwalne. Po wielu godzinach ciągłej pracy efekt może się nieco polepszyć lecz w ten sposób nigdy skutecznie i precyzyjnie nie zapewnimy komfortu w żadnym z pomieszczeń.