Projektowanie i montaż systemów wentylacji

Sprawna wentylacja tworzy zdrowe miejsca do życia - niesprawna zaś może być źródłem problemów budowlanych i zdrowotnych. Nadmiar wilgoci może szkodzić zarówno konstrukcji budynku jak i zdrowiu ludzi, bo stwarza chorobotwórcze środowisko sprzyjające rozwojowi m. in. grzybów (pleśni). 

Podstawą dobrze funkcjonującej wentylacji jest dobrze wykonany projekt - takie niestety zdarzają się rzadko. W naszej branży funkcjonuje powiedzenie: "papier wszystko przyjmie" i niestety najczęściej tak jest - założenia projektów nie są adekwatne do realiów budynku.

Systemy wentylacji przeważnie instaluje się w trakcie budowy lub gruntownego remontu. System wentylacji często realizuje odzysk ciepła (i wilgoci) z powietrza wywiewanego za pomocą rekuperatorów (wymienników) co daje ogromne korzyści w postaci zaoszczędzonej energii.

Realizujemy projekty wentylacji i rekuperacji w obiektach takich jak: punkty gastronomiczne, hale, magazyny, placówki handlowe, zakłady produkcyjne, pomieszczenia biurowe oraz domy jednorodzinne.

Zakres naszej oferty obejmuje:

- projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej

- dobór central wentylacyjnych

- dobór przekrojów instalacji pod kątem optymalizowania przepływów powietrza

- odciągi przemysłowe

- automatyka sterująca central wentylacyjnych

- rozruch instalacji z pomiarem skuteczności i regulacją

- przeglądy konserwacyjne central wentylacyjnych

Regulacja i pomiar skuteczności wentylacji

Wykonanie systemu wentylacji musi być zakończone regulacją oraz protokołem skuteczności przedstawiającym wartości w poszczególnych punktach pomiaru. Za pomocą anemometru (specjalistycznego urządzenia do pomiaru przepływu powietrza) należy wyregulować każdy nawiewnik i wywiewnik czyli wszystkie anemostaty, kratki i przepustnice regulujące ruch powietrza.

Pomiaru oraz sporządzenia protokołu mogą dokonać jedynie uprawnione osoby. Utworzona w ten sposób dokumentacja jest niezbędna między innymi dla inspekcji sanitarnej, pracy czy budowlanej.

Referencje - nasi Klienci
Zobacz nasze instalacje