W skali globalnej z nieszczelnych instalacji chłodniczych uchodzi znaczna ilość czynnika chłodniczego w ciągu każdego roku. Stare czynniki człodnicze bazują głównie na freonie, który w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania dziury ozonowej oraz ocieplenia klimatu. Z nieszczelnej instalacji razem z czynnikiem wycieka olej sprężarkowy krążący po całym układzie. Jedna kropla oleju potrafi zanieczyścić prawie tysiąc litrów wody !!!

Podczas opadów atmosferycznych olej jest zmywany z nieszczelnego agregatu i dostaje się do wód gruntowych lub kanalizacji burzowej. Maszyny z niedostateczną ilością czynnika chłodniczego pobierają energię elektryczną nie dając pożdanego efektu. Wytworzenie energii elektrycznej głownie z paliw powoduje ocieplenie klimatu. Podczas napraw i przeglądów często spotykamy się z nieszczelnymi klimatyzatorami zainstalowanymi przez inne firmy. Mamy wtedy do wyboru albo dopuścić czynnika chłodniczego i skasować klienta 50 zł więcej albo namówić na żmudną naprawę. Staramy się przekonać naszych klientów do rozwiązania trudniejszego ale dającego długofalowe korzyści dzięki czemu pozbywamy się problemu raz na zawsze.

Nowe generacje klimatyzatorów są znacznie bardziej wydajne niż urządzenia starego typu. Widząc klimatyzatory ponad 10-cio letnie zalecamy ich wymianę ze względu na zwiększoną konsumpcję energii elektrycznej oraz duże ryzyko rozszczelnienia instalacji i wycieku czynnika chłodniczego.

Referencje - nasi Klienci
Zobacz nasze instalacje